Regulamin

  

Regulamin sklepu internetowego

wygodnezakupy.eu

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

 

1. Sprzedawcą towarów jest Sklep Warzywniczo - Spożywczy Starczewski Krzysztof z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 1-3 w Grodkowie kod pocztowy 49-200.


2. Na potrzeby regulaminu dalej zwanym "WygodneZakupy.eu", "www.wygodnezakupy.eu", "Stroną".


II. REGULAMIN


1. WygodneZakupy.eu realizuje sprzedaż i dostawę towarów prezentowanych w sklepie internetowym wygodnezakupy.eu na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

III. SKLEP INTERNETOWY


1. Do korzystania z usług oferowanych przez WygodneZakupy.eu , klient musi posiadać:


a) platformę sprzętową umożliwiającą dostęp do Internetu i wyświetlanie obrazów w rozdzielczości przynajmniej 1024x768 i 256 kolorach


b) dostęp do Internetu z przeglądarką internetową (min. Internet Explorer 8, Firefox 3, Opera 10, Chrome 4, Safari, Edge) z włączoną obsługą JavaSript


c) aktywne konto poczty elektronicznej ( e-mail )


d) aktywny numer telefonu służący do kontaktu z pracownikami WygodneZakupy.eu.


2. WygodneZakupy.eu nie ponosi odpowiedzialności za przerwy oraz zakłucenia , w funkcjonowaniu sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta, o którym jest napisane w pkt. 1.


3. WygodneZakupy.eu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany wcześniej przez Klienta oraz za usuwanie bądź blokowanie poczty e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na sprzętach używanych przez Klienta, jak również za niemożność korzystania z usług oferowanych przez WygodneZakupy.eu z powodu jakiejkoliwek awarii.


IV. KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO


1. Składanie zamówień w sklepie internetowym jest możliwe tylko i wyłącznie po wcześniejszym zarejestrowaniu się.


2. W sklepie internetowym mogą zarejestrować się wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną, określoną wg przepisów prawa cywilnego, zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.


3. Rejestracja jest możliwa przed rozpoczęciem przygotowywania zamówienia jak również po skompletowaniu zamówienia, przed jego ostatecznym potwierdzeniem przez Klienta.


4. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza, utworzeniu własnego loginu i hasła a także akceptacji Polityki Prywatności WygodneZakupy.eu oraz niniejszego regulaminu.


5. W przypadku powzięcia wątpliwości odnośnie rzetelności danych przedstawionych przez Klienta w trakcie procesu rejestracji WygodneZakupy.eu zastrzega sobie prawo do zawieszenia aktywacji założonego konta. Klient zostanie powiadomiony o zawieszeniu konta oraz jego przyczynach.


6. Klient posiada możliwość wprowadzenia zmian do danych wprowadzonych w trakcie procesu rejestracji.


V. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ


1. WygodneZakupy.eu prowadzi sprzedaż towarów ze sklepu zlokalizowanego pod adresem ul. Powstańców Śląskich 1-3, 49-200 Grodków.


2. WygodneZakupy.eu. prowadzi sprzedaż towarów na terenie miejscowości objętych zasięgiem dostaw dostępnym pod tym adresem: https://link.do/ZasiegDostawWygodneZakupy i znajdujących się w czerwonym polu na mapie.

3. Dostawa produktów do Klientów realizowana przez transport własny WygodneZakupy.eu.


4. WygodneZakupy.eu może ograniczyć czasowo lub trwale asortyment towarów dostępnych w dostawie bez podania przyczyny.


5. Towary są dostarczane we Wtorki w godzinach od 12.00 do 21.00.

O wyborze godziny dostawy dla klienta decyduje:

1. Kolejność zamówień

2. Indywidualny dobór optymalnej trasy przez WygodneZakupy.eu


6. Pracownik WygodneZakupy.eu skontaktuje się z Klientem po złożeniu zamówienia, celem jego weryfikacji, a co za tym idzie akceptacji realizacji zamówienia.


7. W dniu dostawy w godzinach 7.00 -12.00 podczas kompletowania zamówień do wysyłki i odbioru, pracownik WygodneZakupy.eu może skontaktować się z klientem ponownie, w przypadku braku zamówionego towaru celem znalezienia zamiennika towaru bądź, zmiany dnia dostawy.

8. W przypadku braku możliwości zrealizowania dostawy z przyczyn leżących po stronie Klienta, Sprzedawca ma prawo żądać zwrotu kosztów dowozu w wysokości 24,99 zł niezależnie od wartości zamówienia.

9. Nieobecność klienta

Składając zamówienie Klient – zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu - dokonuje wyboru miejsca dostawy oraz wybiera termin dostawy. W konsekwencji, Klient winien być obecny we wskazanym przez siebie miejscu i wybranym czasie dostawy. W razie nieobecności Klienta lub nieodebrania przez Klienta zamówienia z punktu odbioru zastosowanie mieć będą poniższe zasady.


9.1 W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem dostawy we wskazanym przedziale godzinowym, pracownik WygodneZakupy.eu podejmuje próbę kontaktu z Klientem.


9.2 Jeśli możliwe będzie ustalenie nowego terminu dostawy kurier WygodneZakupy.eu spróbuje dostarczyć Klientowi towar w terminie późniejszym (innym dniu). W takim wypadku Klient poniesie dodatkową opłatę w wysokości 9,99 zł.


9.3 Jeżeli nie będzie możliwe ustalenie nowego terminu, klient ma obowiązek odebrać zakupy z punktu odbioru osobistego zlokalizowanego w Grodkowie przy ul. Powstańców Śląskich 1-3.


VI. TOWARY


1. Informacje przedstawione na stronie WygodneZakupy.eu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.


2. Informacje przedstawione na stronie WygodneZakupy.eu (w tym w szczególności opis, skład, kaloryczność, waga netto, brutto) pochodzą od producentów towarów i zastrzegamy sobie prawo do błędu. WygodneZakupy.eu sugeruje zapoznanie się Klienta z informacjami zamieszczonymi przez producenta na opakowaniu towaru bądź na jego stronie internetowej, nazwa producenta jest podana przy produkcie.


3. Zdjęcia towarów na stronie WygodneZakupy.eu mogą różnić się od towarów dostarczonych do klienta, niemniej jednak towar pozostaje ten sam.


4. Ceny towarów oraz koszty dostawy przedstawione na stronie internetowej Wygodnezakupy.eu dla osób fizycznych są cenami brutto (tj. zawierają podatek od towarów i usług) i są wyrażone w złotych polskich.


5. Ceny towarów przedstawione na stronie internetowej Wygodnezakupy.eu nie zawierają kosztów dodatkowych związanych z realizacją Zamówienia ( dostawą oraz torbami papierowymi i termicznymi ), które opisane są w niniejszym regulaminie.


3. WygodneZakupy.eu zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach towarów oraz do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży. Zamówienia złożone przed wprowadzeniem w życie zmiany cen, warunków akcji promocyjnej czy wyprzedaży a realizowane po ich wprowadzeniu realizowane na warunkach dotychczasowych.


4. Dokładamy największej staranności, aby oferta umieszczona na stronie www.wygodnezakupy.eu jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości, możliwe jest jednak występowanie różnic pomiędzy wyglądem towaru na zdjęciu zamieszczonym na stronie www.wygodnezakupy.eu lub jego opisem, a rzeczywistością, również z przyczyn technicznych lub funkcjonalności urządzeń, którymi Sprzedający lub Klient posługują się przy korzystaniu i obsłudze strony www.wygodnezakupy.eu.


VII. ZAMÓWIENIA KLIENTA


1. Klient składa ofertę zakupu towaru wybierając produkty oferowane na stronie internetowej www.wygodnezakupy.eu


2. Wybranie danego produktu odbywa się poprzez kliknięcie przycisku „dodaj do koszyka”.


3. Złożenie zamówienia następuje poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam”.


4. Wyłącznie Klient zalogowany ma możliwość złożenia oferty zakupu towaru.


5. Zamówienia Klientów realizujemy w dniach :

 

Cała strefa dostaw:

Wtorek - 12.00 - 21.00

 

5.Wybierz dzień dostawy:

Dostawa "Wtorek": zamawiamy maksymalnie do niedzieli do godziny 19.00 


6. Dostarczenie zamówienia Klienta wiąże się z następującymi kosztami:

 

Minimalna wartość zamówienia: 100zl

Zamówienia do 150zł - koszt dostawy wynosi: 9,99zł

Powyżej 150zł - dostawa darmowa

 

 

Wartość zamówień kilku Klientów dokonanych na ten sam adres nie ulega sumowaniu.


7. Podczas akceptacji składania oferty zakupu towarów Klient ma możliwość wyboru sposobu płatności za zamówienie spośród następujących:


a) gotówką w polskich złotych przy odbiorze zamówienia (tzw. usługa za pobraniem tj. kurier lub pracownik WygodneZakupy.eu. wyda Klientowi zakupy po dokonaniu zapłaty za towary i dostawę);


b) kartą płatniczą przy odbiorze zamówienia (tzw. usługa za pobraniem ). Możliwa jest płatność kartą Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic;


8. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia. W przypadku braku zamówionego przez Klienta towaru, WygodneZakupy.eu poinformuje Klienta drogą telefoniczną na wskazany przez niego numer w dniu dostawy.


9. W przypadku braku zgody Klienta na realizację Zamówienia w innej formie tj. zamianę towaru na podobny o zbliżonych właściwościach i cenie zamówienie zostanie za zgodą Klienta pomniejszone o brakujący towar.

 

10. Zamówienie można zmienić pod warunkiem, że informacja o zmianie zamówienia zostanie przekazana do WygodneZakupy.eu tylko i wyłącznie telefonicznie na numer kontaktowy do WygodneZakupy.eu:

 

Dla dostawy we Wtorek : nie później niż w Poniedziałek do godziny 16.00

 

11. Zamówienie można anulować pod warunkiem, że informacja o zmianie zamówienia zostanie przekazana do WygodneZakupy.eu tylko i wyłącznie telefonicznie na numer kontaktowy:

Dla dostawy we Wtorek : nie później niż w Poniedziałek do godziny 16.00

 

 

Numer kontaktowy : 661 52 51 72

WygodneZakupy.eu nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru i tym samym realizacji zamówienia, wynikające z:


a) zaistnienia siły wyższej;
b) nieobecności osoby upoważnionej do odbioru zamówienia pod wskazanym adresem;
c) przyczyn niezależnych od WygodneZakupy.eu lub podmiotów przy pomocy których WygodneZakupy.eu realizuje sprzedaż towarów;
d) błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy;
e) braku możliwości skontaktowania się z Klientem na podany adres e-mail lub numer telefonu;


12. Klient otrzyma paragon fiskalny za zakupione towary.

 

VIII. TORBY FOLIOWE, PAPIEROWE, TERMICZNE


1. Od 1 stycznia 2018 r. lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego nie mogą być już oferowane za darmo w punktach sprzedaży. Zostały one objęte opłatą (tzw. opłatą recyklingową), która jest doliczana do obowiązującej ceny takiej torby. Opłata nie jest naliczana od zamówień w których nie było konieczne użycie toreb foliowych.


2. Podczas weryfikacji i akceptacji zamówienia, pracownik WygodneZakupy.eu, zapyta Klienta o to czy zapakować zakupy do toreb papierowych czy dostarczyć zakupy w skrzynkach, które klient opróżnia z towaru podczas wizyty kuriera.


4. Koszt toreb :
a) Papierowej ekologicznej : 1,5 zł/torba


IX. NIEDOPŁATY I NADPŁATY


1. W ofercie WygodneZakupy.eu znajdują się towary np. warzywa, ryby itp. (są to towary o zmiennej wadze), w przypadku których rzeczywista waga towaru dostarczonego do Klienta może różnić się od wagi towaru podanej na stronie www.wygodnezakupy.eu o +/- 30%.


2. Klient zamawiając towar o zmiennej wadze akceptuje ostateczną wartość dostarczanego produktu, która jest uwidoczniona na dokumencie fiskalnym potwierdzającym dokonanie sprzedaży.


3. Wszystkie zamówienia Klient może sprawdzić po zalogowaniu się do swojego konta w serwisie www.wygodnezakupy.eu.


X. REKLAMACJE I ZWROTY TOWARÓW


1. Klient ma możliwość i powinien zapoznać się z dostarczonym towarem przy jego dostawie przed odbiorem.


2. Zasady rozpatrywania reklamacji Klienta określają obowiązujące przepisy prawa w tym w szczególności kodeksu cywilnego (art. 556 i następne).


3. Reklamacje można składać:


a) korespondencyjnie na adres Sklep Warzywniczo - Spożywczy Starczewski Krzysztof ul. Powstańców Śląskich 1-3 49-200 Grodków.
b) mailowo na adres : reklamacje@wygodnezakupy.eu


4. Zwrot opakowań z kaucją możliwy jest wyłącznie bezpośrednio w sklepie, bądź przy kolejnym zamówieniu.

 


XI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY


1. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny składając sprzedawcy tj. Sklep Warzywniczo - Spożywczy Starczewski Krzysztof jednoznaczne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dostarczenia zamówienia Klientowi. Klient może skorzystać przy tej czynności z oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży dostępnego na stronie internetowej www.wygodnezakupy.eu


2. Oświadczenie może zostać również przesłane do sprzedawcy tj. Sklep Warzywniczo - Spożywczy Starczewski Krzysztof pocztą, drogą elektroniczną (e-mail), bądź dostarczone do siedziby sklepu.


3. Prawo do odstąpienie od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów, których przedmiotem świadczenia są wymienione w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 Prawa konsumenta, a w szczególności:
a) rzeczy ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności spożycia;
b ) rzeczy dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, które po otwarciu opakowania można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

4. Różnice między rzeczywistym wyglądem produktu, a jego zdjęciem na stronie internetowej WygodneZakupy.eu nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru.


5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uznaje się za niezawartą a klient zobowiązany jest w terminie 14 dni od dnia poinformowania sprzedawcy – Sklep Warzywniczo - Spożywczy Starczewski Krzysztof do zwrotu otrzymanego Towaru. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedawca – Sklep Warzywniczo - Spożywczy Starczewski Krzysztof w terminie 14 dni dokona zwrotu pieniędzy na wskazane przez klienta konto, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem; W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio na kartę Kupującego. Klient jest zobowiązany do zwrotu na swój koszt zakupionego towaru, na adres Sklep Warzywniczo - Spożywczy Starczewski Krzysztof ul. Powstańców Śląskich 1-3 49-200 Grodków, lub zwrotu kurierowi przy kolejnym zamówieniu na swój adres. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.


6. Sklep Warzywniczo - Spożywczy Starczewski Krzysztof, może odstąpić od realizacji złożonego przez Klienta zamówienia w przypadku:


a) nieprzestrzegania zapisów niniejszego regulaminu lub/oraz innych regulaminów przygotowanych i udostępnionych Klientom na stronie www.wygodnezakupy.eu;
b) wystąpienia wątpliwości odnośnie tożsamości Klienta;


XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Wszelkie prawa do strony www.wygodnezakupy.eu w tym do tekstu i jej elementów graficznych, mechanizmów informatycznych, układu i innych elementów Strony, są zastrzeżone.


2. Wykorzystanie i korzystanie z treści umieszczonych na Stronie nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw do elementów w niej zawartych.


3. Z elementów Strony można korzystać wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, z późn. Zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. Nr 128 poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późniejszymi zmianami).


4. Zabronione jest dokonywane w jakichkolwiek celach a w szczególności komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody WygodneZakupy.eu, kopiowanie, modyfikowanie w jakiejkolwiek sposób Strony w całości lub w części.


5. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklep Warzywniczo - Spożywczy Starczewski Krzysztof, a Klientem będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).


6. Zastrzega się prawo do zmiany Regulaminu.


7. W przypadku jakikolwiek pytań, wątpliwości, opinii i uwag należy wysłać wiadomość za pomocą komunikatora Messenger, telefonicznie bądź mailowo.

 

Życzymy wygodnych zakupów :)

wygodnezakupy.eu - Twoje delikatesy online

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
;
Sklep internetowy Shoper.pl